Poznaj nasz gabinet psychologiczny Gubin - sekowska.info/pl

DE
Przejdź do treści
O MNIE
Poznaj mnie
Sekowska Malgorzata
Pozostań silny i miej zdrowe cele

WYKSZTAŁCENIE

✔ Dyplom magistra pedagoga w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Kierunek: Pedagogika opiekuńcza - zobacz

✔ Dyplom magistra psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Poznaniu. Specjalność: Psychologia kliniczna - zobacz

✔ Studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim „Zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego” - zobacz

✔ Studia podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole w Gdyni: Socjoterapia - zobacz

✔ Studia przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  Centrum Szkolenia i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa - zobacz

✔ Studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim – Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna - zobacz

✔ Nauczyciel mianowany w Polsce - zobacz                                       

✔ Państwowe uznanie zawodu jako pedagog socjalny w Niemczech - zobacz


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

✔ Świetlica socjoterapeutyczna przy Urzędzie Miejskim w Gubinie - zobacz

✔ Świetlica szkolna w Gimnazjum nr 2 w Gubinie - zobacz

✔ Wolontariat w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - zobacz

✔ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Wyspa” Gubin) - zobacz

✔ Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia w Gubinie - zobacz

✔ Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miejskim w Gubinie dla osób, które są dotknięte lub zagrożone przemocą domową

✔ Koordynator Programu „Pokonać strach – druga strona medalu” dla młodzieży z trudnościami w zachowaniu – PCPR Krosno Odrzańskie

✔ Coaching zawodowy dla bezrobotnych mężczyzn w ramach projektu Urzędu Pracy w Gubinie

✔ Prowadząca Grupy Wsparcia „Od początku – wzmocnienie poczucia własnej wartości” dla osób, które doświadczają lub zagrożone są przemocą domową (PCPR Krosno Odrzańskie)

✔ Prowadząca warsztatów wychowawczych dla rodziców w ramach Programu „Pokonać strach – druga strona medalu” - PCPR Krosno Odrzańskie

✔ Prowadząca warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie w ramach Projektu „ZSP jako Szkoła Przyszłości”

✔ Asystent rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie

✔ Prowadząca warsztatów psychoedukacyjnych „Być Tatą” w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach - Areszt Śledczy w Lubsku - zobacz

✔ Prowadząca warsztaty psychoedukacyjne dla uczestników Projektu „Aktywne Wsparcie – Rozwój i Wsparcie Aktywnej Integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie”

✔ Wolontariat w Przedszkolu Integracyjnym Regenbogen w Guben

✔ Stowarzyszenie „Haus der Familie” w Guben – praca z młodzieżą

✔ Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V. - pomoc i wsparcie dla osób ubiegających się o azyl

✔ Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Cottbus, pomoc i wsparcie osób bezrobotnych

✔ SBH Nord GmbH – Stiftung Bildung & Handwerk    

✔ Obecnie: BQS GmbH Döbern – Beschäftigungs-, Qualifizierungs-, und Strukturfördergesellschaft GmbH Döbern


Studia oraz dodatkowe kursy, między innymi: „Umiejętności komunikacyjne w kontakcie z osobami, które znajdują się w trudnej emocjonalnej sytuacji”, „Przyczyny, zapobieganie i leczenie lęków szkolnych”, „ADHD Jak radzić sobie z dzieckiem w domu i w szkole”, „Trening Zastępowania Agresji”, „Rozwój lokalnego systemu pomocy rodzinom, które problemem alkoholowym i przemocą domową są dotknięte”, przygotowały mnie merytorycznie do pracy. Od 2002 roku pracuję zawodowo. Od 2015 roku pracuję także w Niemczech.

Wróć do spisu treści